Laravel 8 – Public_Path Yolunu Belirleme

Sunucuya atacağınız Laravel projesinde public klasörünü public_html in içine ayrı olarak koyacaksanız aşağıdaki gibi yolunu belirtmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki dosyalara verdiğim kodların eklenmesi/düzeltilmesi sonucunda projenizde dosya yükleme yolları hataları düzelecektir. Pblic_html/index.php $app = require_once DIR.’/../app/bootstrap/app.php’; bootstrap/app.php $app->bind(‘path.public’, function() { return DIR.’/../../codemvia.org’; });

[Çözüldü]-SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘laravel.tableName’ doesn’t exist Hatası

Laravelde php artisan migrate komutu ile migration işlemi yapılmak istendiğinde şöyle bir hata ile karşılaşılabiliyor. Illuminate\Database\QueryException SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘laravel.tableName’ doesn’t exist (SQL: select * from tableName where id = 1 limit 1) at C:\Users\dell\PhpstormProjects\codemvia_web\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:671 667▕ // If an exception occurs when attempting to run a query, we’ll format […]

Django Notlarım 3

Django Template Yapısı Django MVT (Model-View-Template) ile çalışır. Django html bilen herkesin kullanabileceği kadar basit bir template yapısına sahiptir. …………………………………….. Settings.py açıyoruz Templates içine ‘DIRS’: [os.path.join(BASE_DIR,‘templates’)] ,  Kod satırı yazdıktan sonra  blog app mize templates klasörü oluşturabiliriz. Bu sayede templatelerimiz için bir dizin oluşturmuş oluyoruz. Templates Değişkenler ve Render yapısı Burada view te veri oluşturacağız […]

Django Notlarım 2

Django Model oluşturma Models.py dosyasında şu şekilde model oluşturulabilir. Burdaki model aslında veritabanındaki tablo yapısı olarakta anlaşılabilir. class Blog(models.Model):     title= models.CharField(max_length=100, blank=False, null=True, verbose_name=”Başlık Giriniz”,                             help_text=”Başlık bilgisi burada girilir.”)     icerik=models.TextField(max_length=1000,verbose_name=”İçerik Giriniz”,help_text=”içerik yazısı burada yazılır.”,                             null=True, blank=False)     create_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True,auto_now=False)# içerik her güncellendiğinde oluşturma tarihi güncellenmesin     update_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # […]

Film Önerisi İçin Karma Bir Yaklaşım

Giriş İşbirlikçi ve içeriğe dayalı filtreleme, kullanıcıların ilginç bulacağı yeni öğeleri öngören tavsiye veren sistemlerdeki ana yöntemlerdir. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve eksiklikleri vardır ve belirli durumlarda en iyi şekilde uygulanır. Hibrit yaklaşımlar performansı artırmak ve eksikliklerin üstesinden gelmek için her iki yöntemin öğelerini kullanır. Elektronik platformlar üzerinden (İnternet gibi) elde edilebilecek geniş miktarda […]

[Çözüldü] Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\logistic.py:433: FutureWarning: Default solver will be changed to ‘lbfgs’ in 0.22. Specify a solver to silence this warning. FutureWarning) – Logistic Regression – Hatası

Logictic Regression için Future Warning Hatası Çözümü Hata: Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\logistic.py:433: FutureWarning: Default solver will be changed to ‘lbfgs’ in 0.22. Specify a solver to silence this warning. FutureWarning) Çözüm: Logistic Regression tanımladığınız satır şu şekilde olsun. model = LogisticRegression() Bu şekilde hata alıyor iseniz aşağıdaki parametreleri kullanarak hatadan kurtulabilirsiniz. Herhangi bir tanesini kullanmanız yeterli olacaktır. model […]

[Çözüldü] – ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead:

Python ile Spyder içinde kod yazarken bazen şu hata alınabilir. “if it contains a single sample.”.format(array)) ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead: array=7.800000190734863. Reshape your data either using array.reshape(-1, 1) if your data has a single feature or array.reshape(1, -1) if it contains a single sample Şu şekilde olan predict kodumuzu y_head=lr.predict(x) şu […]

Python Pandas’ta Dataframe-Text Verileri

In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. In [2]: import os # os metodunu kullanmak için önce import etmemiz lazım os.chdir(“C:/Users/E-A-S/Desktop/pandas-kaynak”) # csv dosyamızın olduğu dizini dosyaların aranacağı dizinler arasına eklemek için yapıyoruz. In [3]: kupa=pd.read_csv(“wcplayers.csv”) # işlemlerimizi üzerinde gerçekleştireceğimiz csv dosyasını dataframe değişkenine atıyoruz. kupa Out[3]: Team […]

Python Pandas’ta Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları

Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. data.gov sitesinden herhangi bir csv dosyası buldum. “https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv” download linkini csv ye kadar koplayayıp aldım. In [5]: df=pd.read_csv(“https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv”) # okuma süresi yüklediğimiz dosyanın boyutuna göre değişkenlik gösterir In [6]: df Out[6]: Year 113 Cause Name Cause Name […]