Öneri Sistemlerinin Nesillerine Doğru: En Son Teknolojik Gelişmeler ve Olası Uzantılara Dair Bir Araştırma – 4

Önerilen sistemlerin mevcut nesli, iki boyutlu Kullanıcı x Öğe alanında çalışır. Diğer bir deyişle, önerilerini yalnızca kullanıcı ve madde bilgilerine dayanarak yaparlar ve bazı uygulamalarda çok önemli olabilecek ek bağlamsal bilgileri göz önünde bulundurmazlar. Bununla birlikte, bir çok durumda, belirli bir ürünün bir kullanıcıya faydası, önemli ölçüde zamana bağlı olabilir…

Web Tabloları – HTML – PHP

Bazen bir hücredeki veri, kendisinin sağında kalan iki ya da daha çok satırın soluna bir açıklama ya da yan başlık olarak konulabilir. Bunun için, istenen hücreye nitelemesi yapılır. Burada n gerilecek satır sayısıdır…

Karar Ağaçları Üzerine Bazı Notlar

Karar Ağaçları Üzerine Bazı Notlar Entropi Entropi kavramı 19. yüzyılın sonlarında fizikçi Ludwig Boltzmann tarafından geliştirildi. Entropi kavramı özellikle istatistiksel mekaniğinde termodinamik sistemler çalışmasından geliştirildi. Entropi yasasına termodinamiğin enerji korunması yasasından sonra gelen ikinci kanunu denir. Herhangi bir geri döndürülemeyen işlem veya olay için entropi sürekli artmaktadır. Buna evrendeki bozukluk deniliyor ve sürekli entropisi artmaktadır. […]