Elektronik ticarette SET protokolündeki bir açık

Bu nedenle, LIDM Tüccar’ı tanımlayamaz ve diğer Tüccarların aynı LIDM’i kullanması muhtemel olur. Saldırı, Yetkilendirme isteği mesajının (AuthReq) (Şekil 1) Ağ Geçidi tarafından işlenme biçimine dayanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ilerlemektedir. Müşteri, mal satın almaya karar verir, ancak Tüccara ödeme yapmak…