Web Tabloları – HTML – PHP

Bazen bir hücredeki veri, kendisinin sağında kalan iki ya da daha çok satırın soluna bir açıklama ya da yan başlık olarak konulabilir. Bunun için, istenen hücreye nitelemesi yapılır. Burada n gerilecek satır sayısıdır…

Mobil Ticaret Ortamları İçin Eliptik Eğrisi Kriptografisi Kullanan Etkili Bir Üç Taraflı Doğrulanmış Anahtar Değişimi Protokolü

ECC’ye dayanarak, önerilen protokol daha düşük hesaplama maliyetlerine ve daha düşük iletişim yüklerine sahiptir. Dolayısıyla, önerilen protokol, gönderilen paketlerin büyüklüğüne göre kullanıcının iletişim ücretini ödemeyi gerektiren mobil ticaret ortamları için uygundur. Gelecekte, mobil ticarete…

Karar Ağaçları Üzerine Bazı Notlar

Karar Ağaçları Üzerine Bazı Notlar Entropi Entropi kavramı 19. yüzyılın sonlarında fizikçi Ludwig Boltzmann tarafından geliştirildi. Entropi kavramı özellikle istatistiksel mekaniğinde termodinamik sistemler çalışmasından geliştirildi. Entropi yasasına termodinamiğin enerji korunması yasasından sonra gelen ikinci kanunu denir. Herhangi bir geri döndürülemeyen işlem veya olay için entropi sürekli artmaktadır. Buna evrendeki bozukluk deniliyor ve sürekli entropisi artmaktadır. […]

Destek Vektör Makineleri

Destek vektör makineleri (support vector machine) ile alakalı elimdeki bazı kaynakları aşağıda paylaştım.
Hepside internette bulunulabilecek kaynaklardır. Sizi tek tek arama derdinden kurtarmak için topluca paylaşmayı düşündüm…