Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 2. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde filtreleme, isin(), isnull(), notnull(), between(), duplicated(), drop_duplicates(), unique(), set_index(), loc[ ] ve iloc[ ] metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz. filtreleme, isin(), isnull() ve notnull() metodları¶ In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi […]

[Çözüldü]-ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead: Hata-Çözümü

HATA b0=linear_reg.predict(0) Traceback (most recent call last): File “”, line 1, in b0=linear_reg.predict(0) File “C:\Users\E-A-S\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\base.py”, line 213, in predict return self._decision_function(X) File “C:\Users\E-A-S\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\base.py”, line 196, in _decision_function X = check_array(X, accept_sparse=[‘csr’, ‘csc’, ‘coo’]) File “C:\Users\E-A-S\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py”, line 545, in check_array “if it contains a single sample.”.format(array)) ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead: array=0. Reshape […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 1. Bölüm

Giriş¶ Dataframe yapılarının serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Şimdi daha önceden movielens verisetinden ayıldığım 14 satırlık movies ve ratings csv data dosyaları üzerinde işlemler yapacağız. Movies.csv dosyasında 14 tane film var. İlk sütun index değerler 2. sütun film adları ve diğer sütunlar […]

Python’da Numpy İndexleme

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Numpy python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Pandas’tır.¶ In [1]: import numpy as np # ilk paşta numpy array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben np kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [5]: a=np.arange(10)**2 # tek boyutlu bir array oluşturduk. Her değerin karesini alarak yaptık a Out[5]: […]

Python Numpy’da Sayısal İşlemler

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Numpy python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Pandas’tır.¶ In [1]: import numpy as np # ilk paşta numpy array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben np kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [8]: a=np.array([32,12,65,34]) # array oluşturup gösterdik a Out[8]: array([32, 12, 65, 34]) In [9]: b=np.arange(4) # […]

Python Pandas’da-Seriler

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Pandas python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Numpy’dır.¶ In [6]: import pandas as pd # ilk paşta pandas array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben pd kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [9]: x=[1,2,3,4,5,6] # bir liste tanımladık In [10]: pd.Series(x) # listeyi bir seri haline getirmek için […]

Python Numpy’da Array Oluşturma

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Numpy python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Pandas’tır.¶ In [1]: import numpy as np # ilk paşta numpy array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben np kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [2]: np.array(1,2,3,4) # bu şkilde aşağıdaki hatayı verecektir. Doğru yazım bir sonraki kod satırındadır ————————————————————————— […]

Python’da Döngüler (Loops)

Kullandığım ortam Jupyter Notebook¶ While Döngüsü – For Döngüsü¶ In [1]: x=1 while x<10: # x’in değeri 10 dan küçük olduğu sürece bir arttırıp ekrana yazdırıyoruz x+=1 print(x) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 In [3]: a=0 while a<30: # a 30 dan küçük olduğu sürece çalışır a+=1 if a%2==0: # a 2’ye tam […]

Python’da Demetler ve Sözlükler (Tuples and Dictionaries)

Kullandığım ortam Jupyter Notebook Demetlerin listelerden farkı değiştirilemiyor olmalarıdır¶ In [1]: demet=(“çilek”,”karpuz”,”kabak”) # demekler normal parantezlerle oluşturulur. In [2]: demet[1] = “soğan” # karpuzu soğan ile değiştirmek istediğimizde aşağıdaki bir hata verecektir. Çünkü demeklerin içeriği değiştirilemezler ————————————————————————— TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-2-0d64bf043882> in <module> —-> 1 demet[1] = “soğan” # karpuzu soğan ile değiştirmek istediğimizde […]

Klavyede Dikey Çizgi Yazmak

Klavyede dikey çizgi, dik çizgi, “veya” bağlacı veya ayrım çizgisi diye adlandırılan | karakteri nasıl yazılır? Cevap: Alt+124 rakamlar numerik kısımdan girilmelidir.