Python Pandas’ta Dataframe-Text Verileri

In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. In [2]: import os # os metodunu kullanmak için önce import etmemiz lazım os.chdir(“C:/Users/E-A-S/Desktop/pandas-kaynak”) # csv dosyamızın olduğu dizini dosyaların aranacağı dizinler arasına eklemek için yapıyoruz. In [3]: kupa=pd.read_csv(“wcplayers.csv”) # işlemlerimizi üzerinde gerçekleştireceğimiz csv dosyasını dataframe değişkenine atıyoruz. kupa Out[3]: Team […]

Python Pandas’ta Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları

Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. data.gov sitesinden herhangi bir csv dosyası buldum. “https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv” download linkini csv ye kadar koplayayıp aldım. In [5]: df=pd.read_csv(“https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv”) # okuma süresi yüklediğimiz dosyanın boyutuna göre değişkenlik gösterir In [6]: df Out[6]: Year 113 Cause Name Cause Name […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 4. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde merge(), join(), append ve concat() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz ve birden fazla indexleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Datafrafe- merge(), join(), append() ve concat() Metodları¶ In [3]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 3. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde yeni değer atama, rename(), drop(), pop(), sample, nsmallest(), niargest(), where, query(), apply(), copy() ve Groupby() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz. Dataframe- yeni değer atama, rename(), drop() ve pop() Metodları¶ In [1]: import pandas as pd […]