Django Notlarım 3

Django Template Yapısı Django MVT (Model-View-Template) ile çalışır. Django html bilen herkesin kullanabileceği kadar basit bir template yapısına sahiptir. …………………………………….. Settings.py açıyoruz Templates içine ‘DIRS’: [os.path.join(BASE_DIR,‘templates’)] ,  Kod satırı yazdıktan sonra  blog app mize templates klasörü oluşturabiliriz. Bu sayede templatelerimiz için bir dizin oluşturmuş oluyoruz. Templates Değişkenler ve Render yapısı Burada view te veri oluşturacağız […]

Django Notlarım 2

Django Model oluşturma Models.py dosyasında şu şekilde model oluşturulabilir. Burdaki model aslında veritabanındaki tablo yapısı olarakta anlaşılabilir. class Blog(models.Model):     title= models.CharField(max_length=100, blank=False, null=True, verbose_name=”Başlık Giriniz”,                             help_text=”Başlık bilgisi burada girilir.”)     icerik=models.TextField(max_length=1000,verbose_name=”İçerik Giriniz”,help_text=”içerik yazısı burada yazılır.”,                             null=True, blank=False)     create_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True,auto_now=False)# içerik her güncellendiğinde oluşturma tarihi güncellenmesin     update_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # […]

[Çözüldü] – Python-Django TypeError: ‘set’ object is not reversible Hatası

Djangoda böyle bir hata alıyorsanız çözümünün çok basit olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Hatanın ekran görüntüsü şu şekildedir. Hatanın tam Çıktısı şu şekildedir. TypeError at /admin/’set’ object is not reversibleRequest Method: GETRequest URL: http://127.0.0.1:8000/admin/Django Version: 1.10Exception Type: TypeErrorException Value:’set’ object is not reversibleException Location: C:\Users\E-A-S\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\site-packages\django\urls\resolvers.py in _populate, line 193Python Executable: C:\Users\E-A-S\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exePython Version: 3.7.2Python Path:[‘C:\\Users\\E-A-S\\Desktop\\python-django\\django_blog’, ‘C:\\Users\\E-A-S\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37-32\\python37.zip’, ‘C:\\Users\\E-A-S\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python37-32\\DLLs’, […]

Django Notlarım 2

Bazı durumlarda bir veriyi id ye göre çağırmamız gerekirse kullanacağımız yapı aşağıdaki kod satırıdır. views.py içeriği url(“^takimlar/(?P<sayi>[0-9])/$”,takimlar) takımlar listesinde sayı değişkeninin değerini 0-9 aralığında seçebiliriz. urls.py içeriği def takimlar(request, sayi): takimlar_listesi={ “1”: “Fenerbahçe”, “2”: “Galatasaray”, “3”: “Beşiktaş”, “4”: “Trabzon” } takim=takimlar_listesi.get(sayi, “Bu id numarasına ait takım bulunamadı”) return HttpResponse(takim) Yukarıdaki gibi bir listemiz varsa ID […]

[Çözüldü] PyCharm – Django Alt ve AltGr Çalışmama Sorunu

PyCharm da yeni iseniz 2019 güncellemeleri ile böyle bir sorunun ortaya çıktığını farketmişsinizdir. Editör içerisinde alt tuşları veya alt+ kombinasyonlarının çalışmadığının çözümünü arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çözüm: PyCharm ı açtıktan sonra Help menüsünde Find Action a tıklıyoruz. Çıkan arama kutucuğuna switch yazdıktan sonra aşağı doğru açılan seçeneklerden “Switch Boot JDK” ya tıklıyoruz. Daha sonra aşağıdaki resimde […]

Django Notlarım 1

Django framework üzerinde ilk proje oluşturulduktan sonra PyCharm sayesinde ilk sayfa-link yapısı oluşturmalarını şu şekilde yapabiliriz. views.py doyası içerisine; from django.shortcuts import render, HttpResponse# Create your views here.def posts_list(request): selam=”Burada gönderiler listelenecek” return HttpResponse(selam)def post_update(request): deneme = “Burada gönderiler güncellenecektir” return HttpResponse(deneme)def post_delete(request): hamit = “Burada gönderiler silincektir” return HttpResponse(ozan)def post_create(request): merhaba = “<b>Burada gönderiler […]