Python Pandas’ta Dataframe-Text Verileri

In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. In [2]: import os # os metodunu kullanmak için önce import etmemiz lazım os.chdir(“C:/Users/E-A-S/Desktop/pandas-kaynak”) # csv dosyamızın olduğu dizini dosyaların aranacağı dizinler arasına eklemek için yapıyoruz. In [3]: kupa=pd.read_csv(“wcplayers.csv”) # işlemlerimizi üzerinde gerçekleştireceğimiz csv dosyasını dataframe değişkenine atıyoruz. kupa Out[3]: Team […]

Python Pandas’ta Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları

Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. data.gov sitesinden herhangi bir csv dosyası buldum. “https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv” download linkini csv ye kadar koplayayıp aldım. In [5]: df=pd.read_csv(“https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv”) # okuma süresi yüklediğimiz dosyanın boyutuna göre değişkenlik gösterir In [6]: df Out[6]: Year 113 Cause Name Cause Name […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 4. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde merge(), join(), append ve concat() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz ve birden fazla indexleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Datafrafe- merge(), join(), append() ve concat() Metodları¶ In [3]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 3. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde yeni değer atama, rename(), drop(), pop(), sample, nsmallest(), niargest(), where, query(), apply(), copy() ve Groupby() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz. Dataframe- yeni değer atama, rename(), drop() ve pop() Metodları¶ In [1]: import pandas as pd […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 2. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde filtreleme, isin(), isnull(), notnull(), between(), duplicated(), drop_duplicates(), unique(), set_index(), loc[ ] ve iloc[ ] metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz. filtreleme, isin(), isnull() ve notnull() metodları¶ In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 1. Bölüm

Giriş¶ Dataframe yapılarının serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Şimdi daha önceden movielens verisetinden ayıldığım 14 satırlık movies ve ratings csv data dosyaları üzerinde işlemler yapacağız. Movies.csv dosyasında 14 tane film var. İlk sütun index değerler 2. sütun film adları ve diğer sütunlar […]

Python’da Numpy İndexleme

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Numpy python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Pandas’tır.¶ In [1]: import numpy as np # ilk paşta numpy array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben np kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [5]: a=np.arange(10)**2 # tek boyutlu bir array oluşturduk. Her değerin karesini alarak yaptık a Out[5]: […]

Python Numpy’da Sayısal İşlemler

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Numpy python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Pandas’tır.¶ In [1]: import numpy as np # ilk paşta numpy array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben np kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [8]: a=np.array([32,12,65,34]) # array oluşturup gösterdik a Out[8]: array([32, 12, 65, 34]) In [9]: b=np.arange(4) # […]

Python Pandas’da-Seriler

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Pandas python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Numpy’dır.¶ In [6]: import pandas as pd # ilk paşta pandas array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben pd kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [9]: x=[1,2,3,4,5,6] # bir liste tanımladık In [10]: pd.Series(x) # listeyi bir seri haline getirmek için […]

Python Numpy’da Array Oluşturma

Jupyter Notebook ortamı üzerinde çalışıyorum¶ Numpy python’da veri analizi için kullanılan en yaygın iki kütüphaneden biridir. Diğeri Pandas’tır.¶ In [1]: import numpy as np # ilk paşta numpy array kütüphanesini projemize import etmeliyiz. Ben np kısaltma adıyla kullanılacak şekilde import ettim In [2]: np.array(1,2,3,4) # bu şkilde aşağıdaki hatayı verecektir. Doğru yazım bir sonraki kod satırındadır ————————————————————————— […]