Film Önerisi İçin Karma Bir Yaklaşım

Giriş İşbirlikçi ve içeriğe dayalı filtreleme, kullanıcıların ilginç bulacağı yeni öğeleri öngören tavsiye veren sistemlerdeki ana yöntemlerdir. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve eksiklikleri vardır ve belirli durumlarda en iyi şekilde uygulanır. Hibrit yaklaşımlar performansı artırmak ve eksikliklerin üstesinden gelmek için her iki yöntemin öğelerini kullanır. Elektronik platformlar üzerinden (İnternet gibi) elde edilebilecek geniş miktarda […]

Destek Vektör Makineleri

Destek vektör makineleri (support vector machine) ile alakalı elimdeki bazı kaynakları aşağıda paylaştım.
Hepside internette bulunulabilecek kaynaklardır. Sizi tek tek arama derdinden kurtarmak için topluca paylaşmayı düşündüm…