[Çözüldü]-SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘laravel.tableName’ doesn’t exist Hatası

Published by: 1

Laravelde php artisan migrate komutu ile migration işlemi yapılmak istendiğinde şöyle bir hata ile karşılaşılabiliyor.

Illuminate\Database\QueryException

SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘laravel.tableName’ doesn’t exist (SQL: select * from tableName where id = 1 limit 1)

at C:\Users\dell\PhpstormProjects\codemvia_web\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:671
667▕ // If an exception occurs when attempting to run a query, we’ll format the error
668▕ // message to include the bindings with SQL, which will make this exception a
669▕ // lot more helpful to the developer instead of just the database’s errors.
670▕ catch (Exception $e) {
➜ 671▕ throw new QueryException(
672▕ $query, $this->prepareBindings($bindings), $e
673▕ );
674▕ }
675▕

• A table was not found: You might have forgotten to run your migrations. You can run your migrations using php artisan migrate.
https://laravel.com/docs/master/migrations#running-migrations

1 [internal]:0
Illuminate\Foundation\Application::Illuminate\Foundation{closure}(Object(App\Providers\AppServiceProvider))

2 C:\Users\dell\PhpstormProjects\codemvia_web\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:331
PDOException::(“SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘laravel.tableName’ doesn’t exist”)

Yukarıda görünen hatanın bir nedeni Provider/AppServiceProvider.php dosyasında tanımlanmış bir fonksiyon veya kod parçasıdır. AppServiceProvider.php içinde bulunan boot() fonksiyonunun içini boşaltıp migrate işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra boot fonksiyonu içini eski haline getirebilirsiniz.

1 comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir