Django Notlarım 3

Django Template Yapısı Django MVT (Model-View-Template) ile çalışır. Django html bilen herkesin kullanabileceği kadar basit bir template yapısına sahiptir. …………………………………….. Settings.py açıyoruz Templates içine ‘DIRS’: [os.path.join(BASE_DIR,‘templates’)] ,  Kod satırı yazdıktan sonra  blog app mize templates klasörü oluşturabiliriz. Bu sayede templatelerimiz için bir dizin oluşturmuş oluyoruz. Templates Değişkenler ve Render yapısı Burada view te veri oluşturacağız […]

Django Notlarım 2

Django Model oluşturma Models.py dosyasında şu şekilde model oluşturulabilir. Burdaki model aslında veritabanındaki tablo yapısı olarakta anlaşılabilir. class Blog(models.Model):     title= models.CharField(max_length=100, blank=False, null=True, verbose_name=”Başlık Giriniz”,                             help_text=”Başlık bilgisi burada girilir.”)     icerik=models.TextField(max_length=1000,verbose_name=”İçerik Giriniz”,help_text=”içerik yazısı burada yazılır.”,                             null=True, blank=False)     create_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True,auto_now=False)# içerik her güncellendiğinde oluşturma tarihi güncellenmesin     update_date = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # […]

[Çözüldü] PyCharm – Django Alt ve AltGr Çalışmama Sorunu

PyCharm da yeni iseniz 2019 güncellemeleri ile böyle bir sorunun ortaya çıktığını farketmişsinizdir. Editör içerisinde alt tuşları veya alt+ kombinasyonlarının çalışmadığının çözümünü arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çözüm: PyCharm ı açtıktan sonra Help menüsünde Find Action a tıklıyoruz. Çıkan arama kutucuğuna switch yazdıktan sonra aşağı doğru açılan seçeneklerden “Switch Boot JDK” ya tıklıyoruz. Daha sonra aşağıdaki resimde […]

Django Notlarım 1

Django framework üzerinde ilk proje oluşturulduktan sonra PyCharm sayesinde ilk sayfa-link yapısı oluşturmalarını şu şekilde yapabiliriz. views.py doyası içerisine; from django.shortcuts import render, HttpResponse# Create your views here.def posts_list(request): selam=”Burada gönderiler listelenecek” return HttpResponse(selam)def post_update(request): deneme = “Burada gönderiler güncellenecektir” return HttpResponse(deneme)def post_delete(request): hamit = “Burada gönderiler silincektir” return HttpResponse(ozan)def post_create(request): merhaba = “<b>Burada gönderiler […]