Django Notlarım 3

Django Template Yapısı Django MVT (Model-View-Template) ile çalışır. Django html bilen herkesin kullanabileceği kadar basit bir template yapısına sahiptir. …………………………………….. Settings.py açıyoruz Templates içine ‘DIRS’: [os.path.join(BASE_DIR,‘templates’)] ,  Kod satırı yazdıktan sonra  blog app mize templates klasörü oluşturabiliriz. Bu sayede templatelerimiz için bir dizin oluşturmuş oluyoruz. Templates Değişkenler ve Render yapısı Burada view te veri oluşturacağız […]

[Çözüldü] Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\logistic.py:433: FutureWarning: Default solver will be changed to ‘lbfgs’ in 0.22. Specify a solver to silence this warning. FutureWarning) – Logistic Regression – Hatası

Logictic Regression için Future Warning Hatası Çözümü Hata: Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\logistic.py:433: FutureWarning: Default solver will be changed to ‘lbfgs’ in 0.22. Specify a solver to silence this warning. FutureWarning) Çözüm: Logistic Regression tanımladığınız satır şu şekilde olsun. model = LogisticRegression() Bu şekilde hata alıyor iseniz aşağıdaki parametreleri kullanarak hatadan kurtulabilirsiniz. Herhangi bir tanesini kullanmanız yeterli olacaktır. model […]

[Çözüldü] – ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead:

Python ile Spyder içinde kod yazarken bazen şu hata alınabilir. “if it contains a single sample.”.format(array)) ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead: array=7.800000190734863. Reshape your data either using array.reshape(-1, 1) if your data has a single feature or array.reshape(1, -1) if it contains a single sample Şu şekilde olan predict kodumuzu y_head=lr.predict(x) şu […]

Python Pandas’ta Dataframe-Text Verileri

In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. In [2]: import os # os metodunu kullanmak için önce import etmemiz lazım os.chdir(“C:/Users/E-A-S/Desktop/pandas-kaynak”) # csv dosyamızın olduğu dizini dosyaların aranacağı dizinler arasına eklemek için yapıyoruz. In [3]: kupa=pd.read_csv(“wcplayers.csv”) # işlemlerimizi üzerinde gerçekleştireceğimiz csv dosyasını dataframe değişkenine atıyoruz. kupa Out[3]: Team […]

Python Pandas’ta Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları

Dataframe-input,output(csv, exel ve html) dosyaları In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz. data.gov sitesinden herhangi bir csv dosyası buldum. “https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv” download linkini csv ye kadar koplayayıp aldım. In [5]: df=pd.read_csv(“https://data.cdc.gov/api/views/bi63-dtpu/rows.csv”) # okuma süresi yüklediğimiz dosyanın boyutuna göre değişkenlik gösterir In [6]: df Out[6]: Year 113 Cause Name Cause Name […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 4. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde merge(), join(), append ve concat() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz ve birden fazla indexleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Datafrafe- merge(), join(), append() ve concat() Metodları¶ In [3]: import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 3. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde yeni değer atama, rename(), drop(), pop(), sample, nsmallest(), niargest(), where, query(), apply(), copy() ve Groupby() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz. Dataframe- yeni değer atama, rename(), drop() ve pop() Metodları¶ In [1]: import pandas as pd […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 2. Bölüm

Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde filtreleme, isin(), isnull(), notnull(), between(), duplicated(), drop_duplicates(), unique(), set_index(), loc[ ] ve iloc[ ] metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz. filtreleme, isin(), isnull() ve notnull() metodları¶ In [1]: import pandas as pd # her zamanki gibi […]

[Çözüldü]-ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead: Hata-Çözümü

HATA b0=linear_reg.predict(0) Traceback (most recent call last): File “”, line 1, in b0=linear_reg.predict(0) File “C:\Users\E-A-S\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\base.py”, line 213, in predict return self._decision_function(X) File “C:\Users\E-A-S\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\linear_model\base.py”, line 196, in _decision_function X = check_array(X, accept_sparse=[‘csr’, ‘csc’, ‘coo’]) File “C:\Users\E-A-S\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py”, line 545, in check_array “if it contains a single sample.”.format(array)) ValueError: Expected 2D array, got scalar array instead: array=0. Reshape […]

Python Pandas’ta Dataframe Yapıları 1. Bölüm

Giriş¶ Dataframe yapılarının serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Şimdi daha önceden movielens verisetinden ayıldığım 14 satırlık movies ve ratings csv data dosyaları üzerinde işlemler yapacağız. Movies.csv dosyasında 14 tane film var. İlk sütun index değerler 2. sütun film adları ve diğer sütunlar […]